how to create your own website

Tannlege Anne Fjeld

Spesialist i kjeveortopedi

Vi holder til på Trosterud i Oslo og dekker særlig de østlige og midtre bydelene, samt Nittedal og Romerike. Vårt team har én kjeveortoped og fire tannhelsesekretærer, alle med lang og solid erfaring. Vi legger stor vekt på å stadig utvikle oss faglig og teknologisk gjennom hyppig deltakelse på norske og internasjonale kongresser. 

En moderne klinikk

Vi holder oss oppdatert teknologisk, og vårt kontor er fulldigitalisert med digitalt røntgenutstyr og et avansert spesialprogram for kjeveortopedisk behandling og praksisdrift. 

For å kunne undersøke og kartlegge problemer i kjeveregionen bruker vi digitale røntgenopptak av enkelttenner, oversiktsbilder over tenner og kjever og profilbilder av ansiktet. I tillegg tar vi fotografier av tenner og ansikt.
Sammen med den kliniske undersøkelsen gir dette oss et bilde av hva bittfeilen består av og et grunnlag for en god behandlingsplan.
Med en behandlingsplan i det avanserte dataprogrammet Orthodontis kan vi til en hver tid vite hvor langt i behandlingsplanen vi har kommet.

Venterommet har TV, magasiner og blader for alle aldre.

Røntgenbildene tas effektivt fra eget røntgenrom.

OM OSS

Vi prøver å gjøre den kjeveortopediske behandlingen til en hyggelig opplevelse. Når dere ringer til oss, vil dere få en time tilsendt sammen med en del informasjon om hva som skal skje på det første møtet.

Vi har sms-varslinger om timeavtaler som sendes ut dagen før avtalt time. Vi har også elektronisk utsending av behandlingsinformasjon, fakturaer og timeavtaler.

Bilde av Kjeveortoped Anne Fjeld

Anne Fjeld

Tannlege MNTF,
spesialist i kjeveortopedi.


Tannlegeeksamen fra Universitetet i Oslo i 1977. Distriktstannlege i Karlskoga, Sverige i 3 år, og i Kirkenes i 3 år. Kjeveortopedisk spesialistutdannelse i Oslo i 1985. Kjeveortoped i Tromsø 1986-87. Har vært instruktør på Klinikk for kjeveortopedi på Odontologisk Fakultet i Oslo. Arbeidet på Trosterud siden 1985.

Bilde av tannhelsesekretær Britt Nicolaysen

Britt Nicolaysen

Tannhelsesekretær

Arbeidet i Oslo Offentlige Tannhelsetjeneste i 10 år med erfaring fra røntgen-, kirurgisk- og kjeveortopedisk avdeling. På Trosterud siden 1986. Autorisert tannhelsesekretær i 1995.

Bilde av tannhelsesekretær Karen Margrethe Jakobsen

Karen Margrethe Jakobsen (Lillemor)

Tannhelsesekretær

Handelsskole. Erfaring fra allmennpraksis siden 1966. På Trosterud siden 1990. Nå møter du henne som resepsjonist.

Bilde av tannhelesekretær Victoria Centeno

Victoria Centeno

Tannhelsesekretær

Utdannet på Odontologisk Fakultet i 1998. Erfaring fra protetisk klinikk og implantatbehandling. Norsk- og spansktalende. På Trosterud siden 2001.

Bilde av tannhelesekretær Bente Myhre

Bente Myhre

Tannhelsesekretær

Arbeidet i 16 år på Aker sykehus som laborant på Bakteriologisk avdeling. Utdannet legesekretær i 2004. Erfaring fra kjeveortopedisk praksis siden 2004. På Trosterud siden 2006.

Behandlinger

 • TANNREGULERING - Våre pasienter er barn, ungdom og voksne i alle aldre
 • KIRURGI - Vi utfører for- og etterbehandlinger på de som trenger kirurgiske inngrep for å korrigere større bitt-avvik som underbitt, åpne bitt, og større overbitt
 • SAMARBEID MED UNIVERSITETET - Vår klinikk har nært samarbeid med kjeveortopedisk avdeling ved Universitetet i Oslo og Ullevål universitetssykehus
Behandling av barn
Innledende behandling med:

Plater
underbitt for enkelttenner (inverteringer)
små eller moderate underbitt
store overbitt

Avtagbare bøyler
moderate overbitt

Fastsittende bøyler
Smal overkjeve (kryssbitt)
Moderat plassmangel
Hovedbehandling
Fastsittende regulering 
plassmangel
overbitt
manglende tannanlegg
finjustering av bitt etter innledende behandling.

Retensjon
Fastsittende strenger på baksiden av fortennene i en eller begge kjever.
Plate i overkjeven til kvelds- og nattbruk

Etterkontroller
Vi innkaller til kontroller med jevne mellomrom etter behandlingens avslutning.
Perfekt bitt

Perfekt bitt

Vi tilstreber jevne tannbuer, riktig midtlinje og ”tannhjulsprinsipp” i sidene.

Overbitt: Her stikker overkjevefortennene for langt fram i forhold til underkjeven. Feilen kan ligge enten i overkjeven, underkjeven eller i begge kjever. Dersom overbittet er 9 mm eller mer, kvalifiserer dette til refusjonsgruppe B.

Stort overbitt

Her stikker overkjevefortennene for langt fram i forhold til underkjeven. Feilen kan ligge enten i overkjeven, underkjeven eller i begge kjever. Dersom overbittet er 9 mm eller mer, kvalifiserer dette til refusjonsgruppe B.

Underbitt: Underkjeven vokser framover. Små underbitt kan behandles under veksten. Store underbitt må ofte vente til veksten er ferdig, og deretter opereres.

Underbitt

Underkjeven vokser framover. Små underbitt kan behandles under veksten. Store underbitt må ofte vente til veksten er ferdig, og deretter opereres.

Invertering: Underbitt for enkelte fortenner. Disse bittfeilene kan ofte behandles tidlig med en enkel plate.

Invertering

Underbitt for enkelte fortenner. Disse bittfeilene kan ofte behandles tidlig med en enkel plate.

Åpent bitt: Fortennene møtes ikke ved sambitt.

Åpent bitt

Fortennene møtes ikke ved sambitt.

Dekkbitt:

Dekkbitt

Overkjevetennene dekker underkjeven. Det kan bli så dypt at underkjevetennene biter opp i tannkjøttet i ganen. Dette kvalifiserer for refusjonsgruppe B.

Mobirise

Dekkbitt

Dypt bitt med tenner som ligger innover i munnen, gjerne kombinert med for liten plass.

Mobirise

Plassmangel

For liten plass, resulterer gjerne i roterte tenner og ujevn tannstilling. Ved uttalt plassmangel må det ofte trekkes 2 eller 4 tenner.

Mobirise

Plassmangel

Mobirise

Plassmangel

Mobirise

Høye hjørnetenner

Plassmangel kan iblant gi seg utslag i at hjørnetennene, vanligvis de siste som kommer i overkjeven, ikke har mulighet for å komme helt ned av seg selv. Disse vil da se ut som ”hoggtenner”, og de fleste vil korrigere dette.

Mobirise

Plassoverskudd

Mellomrom mellom tennene. Noen ganger forårsaket av manglende tannanlegg.

Om priser og refusjon

Priser på kjeveortopedisk behandling og
grunnlaget for trygderefusjon

Helsedepartementet fastsetter offentlige takster for tannbehandling, og det er disse takstene som er grunnlaget for trygdens refusjon for kjeveortopedisk behandling. Det er detaljerte takster for de enkelte arbeidsoperasjoner som utføres ved hvert besøk.
 • REFUSJON - HELFO refunderer deler av behandlinger som er startet til og med det kalenderåret pasienten fyller 20 år.

  Det gis fra 40% til 100% refusjon alt etter hvor alvorlig bittfeilen er. Hvilke bittfeil som gir hvilken prosent, er klart definert i trygdens regelverk der de forskjellige bittfeil er listet opp. Det er ikke grunnlag for skjønnsmessige vurderinger.
 • FRIE PRISER - Myndighetene har også bestemt at det skal være frie priser på all tannbehandling, og den enkelte tannlege skal derfor fritt bestemme sine egne priser. Da de offentlige takstene sjelden reguleres i takt med prisstigningen, ligger derfor de fleste tannleger, også den offentlige tannhelsetjenesten, etter hvert en del over de offentlige takstene. I vår praksis ligger vi ca 25 % over, og av dette tillegget gis ingen refusjon.
 • EGENANDEL - For en kjeveortopedisk behandling blir derfor pasientens egenandel summen av tannlegens tillegg utover offentlig takst (hos oss 25 %), og den prosentdel av offentlig takst som ikke refunderes av trygden. Egenandelen vil følgelig variere med refusjonsprosenten alt etter hvilken type bittfeil som behandles.

  Vi har inngått avtale med HELFO om direkte oppgjør. Pasientene betaler da egenandelen til tannlegen, og HELFO betaler refusjonen direkte til tannlegen
 • SKRIFTLIG KOSTNADSOVERSLAG - Kjeveortopeden er pålagt å gi pasienten et skriftlig kostnadsoverslag før behandling både for den totale kostnaden og for egenandelen. En kjeveortopedisk behandling går ofte over flere år, og det er derfor ikke til å unngå at man av og til ikke greier å holde seg innenfor overslaget. Trygden krever imidlertid ikke forhåndsoverslag for kostnadene etter offentlig takst, og de vil derfor gi refusjon etter innvilget prosentsats også for eventuelle overskridelser.
NB! HELFO refunderer som regel 75 % eller 40 %, og disse satsene økes til henholdsvis 90% og 60% fra barn nummer to dersom en familie har flere barn som trenger regulering. Kun i spesielle tilfeller refunderes 100%. Hvor mye det søkes om i deres tilfelle, framgår av behandlingskontrakten.Adresse
:
Dr. Dedichensvei 82, 0672 Oslo

T-bane: linje 1 og 2 stopper på Trosterud T-banestasjon.
Buss: rute 25, 69, 79 og 108
Bil: Vi har gode parkeringsforhold, og det er gratis.

Lenker:
Norsk Kjeveortopedisk Forening
Den norske Tannlegeforening
HELFO
Klinikkens opplysningsskjema

Kontakt oss!

Vi svarer gjerne på spørsmål

Åpningstider: Man - Tir - Tor - Fre: 08.15 - 15.15
Telefon: +47 22 81 30 30 / 909 25 609
Epost: post@fjeld.nhn.no

Følg oss på Facebook

Send oss en melding:

© 2018 Anne Fjeld