bootstrap modal popup


Vi ønsker dere velkommen til vår klinikk!

Du/dere har fått time for konsultasjon hos
Tannlege Anne Fjeld, spesialist i kjeveortopedi, Dr. Dedichens vei 82, 0675 Oslo. (se veibeskrivelse og kart).

Fyll ut opplysningsskjemaet, og ta det med til klinikken. Ta også med henvisningen som dere har fått fra skoletannlegen.

Ved første besøk diskuteres behovet for tannregulering. Som regel er det nødvendig med et oversiktsrøntgenbilde. Forundersøkelsen kan resultere i følgende alternativer:

  1. Det er for tidlig å starte behandling. Nytt innkallingstidspunkt blir avtalt. Dere må betale en egenandel for forundersøkelsen. Det er også egenandel på eventuelle røntgenbilder.
  2. Behandling er ikke nødvendig. Ny innkalling blir ikke aktuelt. Dere betaler for forundersøkelsen som under punkt 1.
  3. Vi anbefaler behandlingsstart nå, men dere ønsker en tenkepause før dere bestemmer dere. Vi avtaler ny time eller at dere kontakter oss, og dere betaler for forundersøkelsen som under punkt 1.
  4. Vi anbefaler at behandling startes nå, og dere ønsker at planlegging settes i gang uten ytterligere utsettelser. Vi tar da nødvendige bilder (røntgen og fotografier). Dere betaler en egenandel for forundersøkelsen og røntgenbildene.

Det er tidkrevende å planlegge en kjeveortopedisk behandling, og vi setter kun i gang med dette om dere er sikre på at dere ønsker behandling. Kostnadene for planlegging innarbeides i det totale kostnadsoverslaget, og pasienten plasseres i riktig trygderefusjonsgruppe (40 eller 75 %. Med søskenmoderasjon 60 eller 90 %).

Vi sender behandlingsplan med kostnadsoverslag slik at dere kan ta stilling til dette før endelig behandlingsstart.

Dersom dere velger å avstå fra behandling etter at dere har mottatt behandlingsplan, må dere betale egenandelen for utført planlegging, modeller og fotografier.

NB. NAV krever hele personnummeret (11 siffer) for å utbetale refusjon. Vi ber om at dere fyller det ut på opplysningsskjemaet.